”Borgar och Slott i Västra Nyland” (6 x 7 min.) presenterar medeltida byggnader och slott i västra Nyland. Serien åskådliggör också olika historiska händelser och ger oss en inblick i det medeltida livet. I serien passerar ett flertal spännande historiska personligheter revy, och tittaren frestas att stifta närmare bekantskap inte bara med deras liv och levnadsvanor, utan överlag med Västra Nylands lokalhistoria och olika historiska händelser med återspeglingar ända in i vår tid.

1. Raseborg – byggandet
Raseborg är en av de mest betydande medeltida byggnaderna i Finland. Det var sannolikt drotsen Bo Jonsson Grip som lät bygga slottet i mitten av 1370-talet. I det första avsnittet av serien Borgar och Slott i Västra Nyland behandlas byggandet av Raseborgs slott och dess olika skeden.

2. Raseborg – mat, dryck och kanoner
Det vardagliga livet i Raseborgs slott och dess omgivning presenteras via slottsherren, smeden och den vanlige bonden. Avsnittet skildrar måltider, mattillredning, matanskaffning samt olika arbeten och sysslor och skapar därigenom en bild av det medeltida samhällets sociala struktur.

3. Junkarsborg – borgläger
Junkarsborg hör till våra nationellt betydande fornlämningar och är också en av de bäst bevarade medeltida jordvallsfästningarna. Avsnittet behandlar Junkarsborg och soldatlivet på medeltiden.

4. Grabbacka och Gennäs herrgårdar – det offentliga livet på herrgårdarna
Grabbacka herrgårdsslott i Karis socken och Gennäs adelsgård vid Degersjö i Pojo socken har beröringspunkter med två betydande adelsmän i Finlands historia: Nils Grabbe från Grabbacka och Nils Boije från Gennäs. Bägge hörde till Gustav Vasas förtrodda.

5. Sjundby och Svidja adelsgods – familjen och dess kontaktnät
Det fanns två stora adelsherrgårdar i Sjundeå: Svidja slott lite norr om Sjundeå kyrka och Sjundby slott på Sjundbyåns östra strand. Tv-seriens femte avsnitt skildrar livet på de två adelsslotten.

6. Ekenäs slott
Slottsruinen i Ekenäs är belägen på Slottsbacken precis i centrum av staden. Byggnadsarbetena påbörjades sannolikt i slutet av 1500-talet men slottet blev aldrig färdigt. Det sista avsnittet av serien behandlar slutet av medeltiden samt granskar relationerna mellan svenska kungen och ståthållarna i Finland.

Arbetsgrupp
Manus och regi: LIINA TOIVIAINEN
Experter: DAN LINDHOLM, VESA KILJO, HENRIK JANSSON, GEORG HAGGRÉN
Foto RAIMO UUNILA
Stillbild och grafik: CAMILLA SIRÉN
Ljud: EPA TAMMINEN
Musik: PASI RITA
Uppläsning: STEFAN PAAVOLA, BIRTHE WINGREN
Översättning: MATS HULDÉN, MARKUS SANDBERG
Administration: JAANA HERTELL-AMOKRANE
Assistenter: ANNA SARKAMA, OSKAR EKLÖF
Miniatyr av Raseborg: TAINA PAALOS
Bildkällor: MUSEIVERKET, FINLANDS NATIONALMUSEUM, FINLANDS NATIONALBIBLIOTEK, FINLANDS RIKSARKIV, EKENÄS MUSEUM, RASEBORGS GILLET, KUNGLIGA BIBLIOTEKET / STOCKHOLM, RIKSARKIVET / STOCKHOLM, KRIGSARKIVET / STOCKHOLM, HENRIK JANSSON, GEORG HAGGRÉN, KARI UOTILA, LENTOKUVA VALLAS OY, SATAKUNTA MUSEUM, FINLANDS GLASMUSEUM, CHYDENIUSINSTITUTET, STATENS KONSTMUSEUM
I samarbete med: EKENÄS MUSEUM / DAN LINDHOLM
I samarbete med: YLE FST SAMPRODUKTIONER / LOTTA WIGELIUS-WULFF
Produktionsstöd: SVENSKA KULTURFONDEN
Producent: MARIKKI HAKOLA
Produktion: KROMA PRODUCTIONS AB

Production categories

Documentary Featured TV series